Selamat kepada Jurnal Pendidikan Biologi FKIP UNS yang telah terakses secara ONLINE pada website http://jurnal.fkip.uns.ac.id/index.php/bio dan website pendidikan biologi FKIP UNS pada http://biologi.fkip.uns.ac.id dan telah terindeks oleh google scholar.

Semoga prestasi ini dapat mengukir prestasi dan kejayaan Prodi Pendidikan Biologi FKIP UNS.